Профил на купувача

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП Доставка на технологично оборудване, образователен софтуер и обучение , предназначени за учениците на СУ „И...
Прочетете още

2016.01.25 Публична покана – доставка на закуски

2016.01.25 Публична покана – доставка на закуски
Линкове: 2016.01.25 ЗАПОВЕД РД-13-532 2016.01.25 Публична покана-закуски Приложение 2-оферта Приложение 3-декларация по чл.47 ал.1 от ЗОП Приложение 4-декларация по чл.47...
Прочетете още