Проектна работа на учениците от VII A и VII Б клас

ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

През тази учебна година учениците от VII А и VII Б работиха с изключително старание и амбиция в часовете по информационни технологии заедно с учителите си Ани Петрова и Клавдия Иванова. Безспорен е фактът, че в часовете по математика същите тези ученици се трудиха усърдно и последователно постигаха цел след цел пред очите на г-жа Христинка Пеева. Доказаха това и с високите си резултати на НВО по математика.

Още преди два месеца учителите поставиха специална задача. Учениците трябваше да разработят урок по математика, да го реализират със средствата на Power Point и да го представят пред своите съученици. Темите бяха разпределени от г-жа Пеева, а учениците работеха само в часовете по информационни технологии под ръководството на г-жа Иванова и г-жа Петрова.

ПРОЕКТНА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  Ученици от VII А Тема за презентация
1 Хрисимира и Палменна Неравенства
2 Виктор Величков и Виктор Петров Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение
3 Цвета, Румяна и Петър Уравнения, свеждащи се до линейни
4 Никол и Ния Задачи от смеси и сплави
5 Димана и Ванина Задачи от работа
6 Александър Иванов и Елена Задачи от капитал
7 Стивън и Мартин Димитров Разлагане на многочлени на множители
8 Александър Гугучков и Калоян Модулни уравнения
9 Георги и Захари Задачи за движение
10 Светослав и Мартин Иванов Успоредник и трапец
11 Божидар и Достин Линейно параметрично уравнение
12 Ивайло и Александър Вълов Еднакви триъгълници
13 Стефан и Кристофър Триъгълник. Елементи на триъгълник. Равнобедрен триъгълник

 

ПРОЕКТНА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  Ученици от VII Б Тема за презентация
1 Виктория и Кристина Числови неравенства. Свойства
2 Андреа и Дениса Еквивалентни неравенства
3 Василия и Кристияна Неравенства с едно неизвестно
4 Десислава и Деница Линейно неравенство с едно неизвестно
5 Даниела и Вилиана Представяне на решенията на линейно неравенство с интервали и графика
6 Павел, Марилена и Ралица Неравенства, свеждащи се до линейни
7 Хана и Юлияна Приложение на линейни неравенства
8 Силвия и Любов Приложение на линейни неравенства
9 Преслав и Любомир Неравенства между страни и ъгли в триъгълника
10 Радостлава Неравенство на триъгълника
11 Велислав Неравенства. Задачи за контролна работа

Първоначалната идея беше да работят в екипи. Впоследствие обаче се наложи някои ученици да работят самостоятелно. Все още има на какво да се научат по отношение на екипната работа и затова трябваше да се доверят на учителите по информационни технологии.

На 04.06.2018 г. учениците от VII А клас представиха своите проекти, а учениците от VII Б направиха това на 06.06.2018 г. в часовете по математика. Факт е, че са създали изключителни презентации по отношение на предварително обявените критерии по ИТ, но учителката им по математика беше взискателна както винаги по отношение на грамотността и малко потуши ентусиазма на допусналите граматични, правописни и пунктуационни грешки, за които отговаряха сами.

Благодарим на Хрисимира, Палменна, Виктор Величков, Виктор Петров, Цвета, Румяна, Петър, Никол, Ния, Димана, Ванина, Александър Иванов, Елена, Стивън, Мартин Димитров, Александър Гугучков, Калоян, Георги, Захари, Светослав, Мартин Иванов, Божидар, Достин, Ивайло, Александър Вълов, Стефан и Кристофър от VII А клас!

Благодарим на Виктория, Кристина, Андреа, Дениса, Василия, Кристияна, Десислава, Деница, Даниела, Вилиана, Павел, Марилена, Ралица, Хана, Юлияна, Силвия, Любов, Преслав, Любомир, Радостлава и Велислав от VII Б клас!

Учителите по ИТ имаха задачата да им покажат въвеждане на формули, създаване на схеми и таблици и много трикове, които не се изучават в задължителното учебно съдържание. Учениците са се справили отлично. Макар че учителката им по математика намери причини, поради които никой не получи максималните 20 точки, нашите ученици си знаят: Да порицава и да хока има право само този, който обича.Иван Тургенев и Суровата критика няма да убие истинския и силен талант, по същия начин както и нейното одобрение няма да издигне незначителния.“Висарион Белински.

През трите изминали учебни години часовете по ИТ се провеждаха в модерните компютърни кабинети на нашето училище. Учениците от двете паралелки много учиха и вече имат конкурентoспособни знания и умения в работата със софтуер, необходим за успеха не само на седмокласника, но и на всеки съвременен човек в ежедневието и професионалната му реализация. През същите тези учебни години учениците от VII А клас участваха активно и успешно в олимпиадата по математика и математическите състезания. ТЕ СА СЪСТЕЗАТЕЛИ! Не получаваха много похвали, но не беше пропуснато да им се каже: „Благодаря! Продължаваме!“, защото винаги се сравнявахме не само с успехите на състезателите в града и страната, но осъществявахме най-доброто сравнение – да се сравним със себе си! Направихме ли крачка напред и нагоре? Постигнахме ли следващата цел?

Благодарим за труда и търпението!

Ани Петрова, Клавдия Иванова и Христинка Пеева

 

Back to top button