Прием в пети клас

Прием в пети клас – учебна 2022-2023 година в СУ „Иван Вазов“ – Плевен

5.1. Пети клас-обява
5.2. Пети клас-срещи с родителите
5.3. Пети клас-заявление за класиране
5.4. Пети клас-заявление за записване
5.5.1. Пети клас-състезание по БЕЛ-2003-2021
5.5.2. Пети клас-състезание по БЕЛ-2022
5.5.3. Състезание по БЕЛ-критерии за оценяване
5.6.1. Пети клас-състезание по математика-1996-2015;2017-2021
5.6.2. Пети клас-състезание по математика-2016
5.6.3. Пети клас-състезание по математика-2022
5.7. Прием в пети клас-нормативи за тестовете по баскетбол
5.8. Произведения по литература за пети клас
Back to top button