Прием в пети клас

2020.06.07 Прием в пети клас-промени

5.1. Пети клас-обява

5.2. Пети клас-срещи с родителите

5.3. Пети клас-заявление за класиране

5.4. Пети клас-заявление за записване

5.5.1. Пети клас-състезание по БЕЛ-2003-2019

5.5.2. Състезание по БЕЛ-критерии за оценяване

5.5.3. Пети клас-състезание по БЕЛ-2020

5.6. Пети клас-състезание по математика-1996-2015;2017-2019

5.6.2. Пети клас-състезание по математика-2016

5.6.3. Пети клас-състезание по математика-2020

5.7. Произведения по литература за пети клас

2020.06.07 Прием в пети клас-нормативи за тестовете по баскетбол

2020.07.13 Пети клас-списъци по паралелки

Back to top button