Прием в пети клас

Прием в пети клас

5.1. Пети клас-обява

5.2. Пети клас-среща с родителите

5.4.1. Пети клас-състезание по БЕЛ-2003-2017

5.5. Състезание по БЕЛ-критерии за оценяване

5.6.1. Пети клас-състезание по математика-1996-2015;2017

5.6.2. Пети клас-състезание по математика-2016

Още новини