Прием в първи клас

2020.05.06 Прием в първи клас-промени

Община Плевен-правила за прием в първи клас

1.1. Първи клас-обява

1.2.1. Първи клас-среща с родителите

1.2.2. Първи клас-среща с родителите

1.3. Първи клас-заявление за класиране

1.4. Първи клас-заявление за записване

Презентация-прием в първи клас 2020-2021

Back to top button