Прием в първи клас

1.1. Първи клас-обява

1.2.1. Първи клас-среща с родителите

1.2.2. Първи клас-среща с родителите

1.3. Първи клас-заявление за класиране

1.4. Първи клас-заявление за записване

2018.03.01 Правила за прием в първи клас

2018.03.01 Прилежащи райони на училищата

Back to top button