Прием в първи клас

Обновена на 13.03.2017 г.

1. Община Плевен-правила за прием в първи клас

2. Първи клас-обява

3. Покана за среща с родителите

4. Заявление за класиране

5. Заявление за записване

Първи клас-списъци по паралелки

Back to top button