Прием пети клас 2015-2016 учебна година

Прием пети клас 2015-2016 учебна година в СОУ Иван Вазов гр. Плевен

Пети клас-обява
Пети клас-среща с родителите
Пети клас-заявление за записване
Пети клас-състезание по БЕЛ
Пети клас-състезание по математика
5.5.1. Пети клас-състезание по БЕЛ – 09.06.2015
5.6. Състезание по БЕЛ-критерии за оценяване – 09.06.2015
5.8. Препоръчителна литература за пети клас
5.9.1 Пети клас-състезание по математика – 11.06.2015 г.

Back to top button