Прием 8 клас 2016-2017 учебна година

logotoПрием 8 клас 2016-2017 учебна година в СОУ Иван Вазов гр. Плевен

8.1. Осми клас-обява

8.2. Осми клас-среща с родителите

Back to top button