Преустановяване на учебните занятия в училищата и обслужващите звена в общините Плевен, Пордим и Никопол

Регионален инспекторат по образованието – Плевен уведомява, че след заседание на Кризисния щаб на община Плевен, във връзка с утежнената зимна обстановка учебните занятия за училищата и обслужващите звена в община Плевен се преустановяват на 18 и 19 януари 2016 г., като дните се определят за неучебни със заповед на кмета на Община Плевен.

За училищата от община Пордим учебните занятия се преустановяват на 18 и 19 януари, а за община Никопол само на 18 януари 2016 г., като дните се определят за неучебни със заповед на кмета на съответната община.

Информацията е съгласувана с РИО.
Регионален инспекторат по образованието – Плевен

Back to top button