Посетихме Регионалния исторически музей!

На 25 февруари с моя клас, 5г и 5з посетихме Регионалния исторически музей в нашия град.

Пристъпихме входа му, а историите, които чухме от сътрудниците, работещи в музея, ни увлякоха. Разказаха ни за случилото се по време на Освобождението на България и за славното минало на град ни. Посетихме няколко зали, една от които носи името „Зала на героите”. Видяхме интересни експонати в етнографската част като обредни хлябове, за които малко по-рано бяхме учили в часовете по литература. Показаха ни също как са изглеждали домовете в миналото, както и макет на землянка.

Видяхме и какви са били одеждите на хората, живели през 20 век.

В заключение бих казала, че придобихме по-широка представа за българския свят в миналото и научихме много нови и интересни неща!

Марина Боева, 5б клас

Back to top button