Посещение на ученици в катедра „Генетика“ на МУ-Плевен

На 27 март ученици от 11″з“ клас посетиха катедра „Генетика“ на МУ-Плевен. Интересната лекция на доц. Ковачева ни запозна с различните видове и етапи на генетичното консултиране. В България ежегодно между 3000 и 4000 семейства се нуждаят от такъв вид консултиране при планиране на бременност, но едва 60% от тях я търсят осъзнато – по причина, че вече са се сблъскали с различни фактори от генетично естество, които възпрепятстват възпроизводството им или раждането на здраво дете.

В лекцията бяха включени също класификация на генните заболявания, рисковете и честотата на генетичните такива, влиянието на средата и родовото минало на двойките, видовете натална и пренатална диагностика. Бяха ни представени някои от иновативните методи на скрининг (възникнали последните 5 години!), практикувани по време и след бременност, които спомагат за превенцията на бременност с генетично обременен плод и за безопасно прекратяване на такава, след информирано решение на родителите, като същите се прилагат и в България.

Лекцията завърши със снимков материал на новородени пациенти с различни генетични и геномни заболявания, техните кариограми и симптоматика, както и с въпроси от учениците по темата. Доц. Ковачева от своя страна отговори подробно и много успокояващо, като изтъкна, че на първо място информираността и образованието е най-добрата помощ, която младите хора могат да получат по пътя си към създаването на здраво потомство. Пожела ни скоро отново да се видим, но вече като стедунти в МУ-Плевен и тя, като наш преподавател. :)
Ели Светославова, 11″з“ клас

Back to top button