Ползотворна работна среща

На 23 февруари се проведе работна среща между методическото обединение на ОДЗ „Иглика” и представители на СОУ „Иван Вазов”.

На срещата присъстваха Иванка Костова, учител на първи клас и Евелина Ницова – председател на МО, а през учебната 2011/2012 година ще бъде учител на първи клас. Целта на срещата беше да се обмени опит, да се споделят нови и съвременни практики в обучението и възпитанието. Важна тема бе интеграцията на децата в първи клас. Докладва детската учителка Кирилка Герасимова. Тя засегна въпроса за подготовката на децата в обучението по четене и писане в първи клас. Съгласно ДОИ към задачите с подготвителен характер се поставя акцент върху:
• усъвършенстване на говорните умения за правилно звукопроизношение;
• формиране на практическа основа на начална представа за изречение, дума, звук – с използване на съответните термини;
• овладяване на начални умения за словесен и звуков анализ;
• възприемане на смислоразличителната функция на звуковете.
Директорката на детската градина г-жа Димитрова даде интересно и ползотворно предложение. Когато учителите на бъдещите първи класове се запознаят с учениците, те ще получат по-пълна представа за децата, които са посещавали ДГ ”Иглика” – за извършване на определени действия, като писане, рисуване, ръчна работа и за цялостното им психично развитие – усещане, възприятие, внимание, памет, мислене, развитие на речта, емоционално развитие, мотивация за учене и за игра. Детските учителки проявиха интерес към диагностичната проверка, която се прави при постъпване в първи клас – показатели и критерии за оценка.
Срещата бе ползотворна – официална и колегиална, с положително отношение и на двете страни към взаимодействието училище – детска градина.
Благодарим на ръководството на детската градина за интереса и поканата към учителите от начален курс при СОУ „Иван Вазов”. И в бъдеще ще работим заедно в полза на децата!

Back to top button