Победители в Общоградския литературен конкурс „Светът през моите очи”

Днес, 17.05.2013година, бе проведено награждаването на първенците в трите категории на Общоградския литературен конкурс „Светът през моите очи“. Жури в състав: Галина Димитрова, Галина Генкова и Марияна Пенчева наградиха следните ученици:

 

В категорията І – ІV клас първо място зае Ивелина Нивелинова Иванчева от Ід клас на СОУ“Иван Вазов“ за стихотворението „Светът около мен“, на второ място е Христина Цветомирова Съйкова от ІVа клас, СОУ “Иван Вазов“, за разказа „Светът през моите очи“, а третото място в категорията бе отредено на Християна Николаева Тасева от ІVа клас, СОУ “Иван Вазов“, за стихотворението „Моят свят“.

 

В следващата категория V – VІІ клас първото място бе завоювано от Сияна Генадиева Максимова ,Vб клас , СОУ “Иван Вазов“, със стихотворението „Светът около мен“, второто място беше за Кристиана Ивайлова Пеева, VІІв клас, СОУ “Стоян Заимов“, за разказа „Из градските улици“.

В последната категория VІІІ – ХІІ клас призовото място бе отредено на Венеция Жорова Вълчева, ХІз клас, СОУ “Иван Вазов“, за разказите „Камбана“ и „Орехът“. На второ място беше наградена Александра Стоянова Стоянова от същия клас за есето „Светът през моите очи”. Третото място бе отредено на Магдалена Христова Иванова, ХІз клас, СОУ “Иван Вазов“ , която се представи с разказа „Шарен детски свят”.

Разбира се, имаше и поощрителни награди – за Велислав Росенов Вълев от Іг клас, СОУ “Иван Вазов“, Моника Пламенова Бояджиева от VІб клас, СОУ “Иван Вазов“ и Яна Владимирова Витанова от VІІI з клас, СОУ “Иван Вазов“.

 

Милица Илиянова Николова, IXз клас

lit konkurs2
Back to top button