Първата ни екскурзия

На 16 май 2019 г. учениците от Първи А и Първи В класове, с класни ръководители Валя Личева и Татяна Събкова, потеглихме на своята първа екскурзия.

С нескрито вълнение, а дори и притеснение, децата заеха местата си в автобуса и се отправихме  към с. Черни Осъм.

Там посетихме Природонаучния музей. В първата зала децата разгледаха колекцията от насекоми, земноводни, влечуги, риби и птици. Във втората зала, разположена на втория етаж, останаха без дъх пред огромните витрини със семейство сърни, мечки, глигани, вълци, диви котки, полярна мечка и ягуар.

В атракционната зала видяха експонираните едри бозайници, слушаха записи от птици, виене на вълк, рев на мечка.

След кратка почивка екскурзиантите се отправиха към Троянския манастир,, Успение Богородично“.

Внимателно слушаха беседата и със затаен дъх се изправиха пред иконата „Пресветая Богородица Троеручица“. Някои от децата я докоснаха, пожелавайки си нещо. След като запалиха свещичка за здраве, дойде време за почивка.

На поляната до манастира  хапнаха, поиграха и всеки си купи сувенир за спомен.

Следващият обект, който посетихме бе Къкринското ханче в село Къкрина. Интересна беше беседата за Васил Левски.Децата слушаха внимателно, задаваха въпроси и запаметиха мига с обща снимка до вековния бряст и паметната плоча.

Изморени, но ентусиазирани се отправихме към покрития мост в областния град Ловеч. Най – привлекателни  се оказаха магазинчетата за сувенири.Първокласниците  избраха подаръци за родители и приятели.

Това беше последната спирка от нашата екскурзия. Изморени, но много развълнувани се отправихме към Плевен.

Децата нямаха търпение да споделят с родителите си своите първи вълнения от своята първа екскурзия в първи клас.

Back to top button