Отново столово хранене в СОУ „Иван Вазов“

В последните дни на месец септември заработи ремонтираният ученически стол на СОУ “ Иван Вазов“. Кетъринг фирма доставя ежедневно топла храна на най- малките – 65 първокласници и 15 второкласници от полуинтернатните групи.

Тъй като огромното помещение на стола отговаря на всички представи за добър ресторант, амбициите на ръководството на училището са в бъдеще тук да могат да се хранят както всички ученици, така и родители, а и външни клиенти. За съжаление, бизнесът не прояви интерес при преминалите две процедури за отдаване под наем на обекта. Затова се възлагат надежди на новата процедура, която ще бъде обявена най- рано в началото на ноември. Дотогава на придобивката ще се радват само най– малките.

stol1

stol3

Back to top button