Откриване на учебната: 1998-1999 година

Откриване на учебната – 15.09.1998 год. в СОУ „Иван Вазов“

Back to top button