ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Доставка на технологично оборудване, образователен софтуер и обучение , предназначени за учениците на СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен.

 

 

Договор

Документация

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОП ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

2017.12.11 ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ ЗОП

2017.12.11 ДОГОВОР КЕЙСИЕМ ЕООД

Back to top button