ОБЯВА №108 / 17.03.2020г. за обществена поръчка

Обява за обществена поръчка -2020
Документация за обществена поръчка -2020
Проект (1)
Проект (2)
Проект (3)
Договор -проект – климатизация
Образци – приложения
Стандартен образец за единния европейски документ -BG1
Технически спецификации – климатизация
УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА (ЕЕДОП)
КСС

Back to top button