Обучението – път към усъвършенстване на педагогическите умения

На 28, 29 и 30 юни 2019 година ние, учителите от СУ „Иван Вазов”, взехме участие в обучение за повишаване на уменията за образование и възпитание на подрастващите, което се проведе в китния Благоевград. Присъстваха 47 учители.

Бяхме разделени на две групи, като всяка имаше възможност да работи по различна тема. Първа група се занимава с „Иновативните методи – път към качественото образование и преодоляване на пречките пред ученето. Техники за ефективно учене. Пирамида на ученето. Оценяване на резултатите от ученето, диагностика на личностното развитие и професионално консултиране“, а втора група – „Емоционалната интелигентност и работа с родители. Ключът към трудните деца. Агресия, насилие, тормоз, конфликти и тяхното разрешаване.“

По време на трите дни обучението премина през следните етапи:

Първа група:

Първи ден: Измерване в образованието. Усвояване и оценяване на компетентностите, научни подходи и средства.

Втори ден: Конструиране на тест, тестови задачи, създаване на дидактически тестове. Решаване на проблеми.

Трети ден: Иновиране, качество и ефективност на обучението. Предпоставки за ефективно учене. Съвременни методи на обучение,

преподаване с цел осмисляне. Мозъчната атака.

Втора група:

Първи ден: Емоционалният мозък. Първите седем. Достатъчен ли е интелектът за справяне с проблемни личности.

Самоконтрол, емпатия, мотивация.

Втори ден: Колективът като организационна структура. Конфликти в групата. Видове темперамент. Убеждаваща комуникация. Как да печелим приятели и да влияем на хората.

Трети ден: Превенция на агресията, насилието и тормоза. Дисциплина чрез обич.

Времето премина неусетно, тъй като занятията бяха изключително полезни и интересни. Всеки един от нас имаше възможност да покаже по-различен начин на мислене, да подходи към решаването на поставените казуси нетрадиционно и да погледне от един нов ъгъл на образованието и възпитанието на учениците. Иновационните методи помагат да се осъществи съвременен диалог между учител-ученик и по-адекватно да се възприеме учебното съдържание по различните дисциплини. Всеки един от нас имаше възможност да сподели добри практики, които е осъществил, и да покаже на колегите си, че промяната на подхода може да доведе до положителни резултати.

Неформалното общуване и приятната атмосфера ни помогнаха да се опознаем по-добре и да се сплотим като колектив. Затова си пожелаваме и занапред участия в подобни срещи.

Тагове
Back to top button
Close
Close