Образование и бизнес в партньорство


Преподавателките в начален курс Евелина Ницова и Милена Вълова участваха в обучение на фондация „Джуниър Ачийвмънт” – България за формиране на предприемачески умения у децата.

  От 1997 година организацията развива партньорство между образованието и бизнеса и помага на децата в почти 100 страни от цял свят да получават знания и умения, които да ги превърнат в икономически грамотни и обществено отговорни личности. Учителите използваха възможността за срещи и практически семинари, решени да приложат в работата си наученото.

Евелина Ницова получи предложение от доц.Любен Витанов и проф.Георги Иванов да участва в тестването на нов учебник по домашен бит и техника за начален курс. Обучението се проведе от 2 до 6 ноември в гр. Банкя.

Back to top button