Новото смятане впечатлява четвъртокласници

Новото смятане е прекрасна игра с цифри и числа. То е нов език, нова форма за общуване с безкрайния свят на числата, в която участваха учениците от 4д клас заедно с господин Илия Петров. Той е откривател на оригинална идея за нов метод на смятане, който е предизвикал интерес на много национални и световни научни форуми.  Включен е в Алманаха на великите българи като изобретател на новото смятане на XXI век. Това е разработка на табличен калкулатор, регистриран като Нова универсална миниатюрна таблица в Института за изобретения и рационализации в България.

Новото смятане може да се научи много лесно и бързо от всеки човек на планетата, всяко дете, независимо какъв език говори. Необходимо е само да владее таблицата за умножение от 1 до 9 и да дешифрира и чете произведенията на таблицата на единици и десетици. Всеки може да се научи да умножава и дели многоцифрени числа много бързо, като записва резултата в един ред и направо. Магията ще разберете сами, но с молив, хартия и малко упражнение. Още през лятото Захари от 4д клас посети един урок, който господин Петров представи пред ученици от Математическата гимназия и всички, които обичат математиката. Тогава той получи книгата „Новото смятане” и сега беше не само асистент, но и добър учител, който с жар обясняваше на съучениците си новата методика. В началото на часа всички бяха малко резервирани, но когато сравняваха резултатите, които получаваше господин Петров на дъската, с тези на калкулаторите пред тях, не повярваха, че това е истина. А когато споделихме, че човекът пред тях е известен още с името „жив компютър“, заради бързото и безпогрешно смятане, те отвърнаха, че е много повече от компютър. Часът мина много бързо и срещата беше към края си, когато всички се заинтересуваха къде могат да прочетат за тази игра с цифрите. Получиха книгата на господин Петров и неговия автограф. Надяваме се, че проявеният интерес ще провокира много от учениците да я прочетат, защото тази изчислителна техника рационализира значително пресмятането. Това е уникално българско откритие, което пести време и умствена енергия и заедно с това способства за развитието на паметта у децата.

smyatane2 smyatane3 smyatane4

 

Back to top button