Ново предизвикателство към нашите ученици!

Покана за участие в международно състезание – конкурс

В началото на месец ноември 2012 година бе подписано международно споразумение от страна на град Меджидия, Румъния, училище „Лучиан Григореску“ и град Плевен, България, СОУ „Иван Вазов” от господин Димитър Митев, за провеждане на състезание – конкурс „Хора, места, факти” по интернет. Координатор на конкурса е Росица Георгиева Бъчева – учител по английски език в нашето училище.
В него ще участват ученици от 1 до 10 клас, както следва: от 1 до 4 клас – с рисунки на теми: „Моите приятели”, „Традиционни празници” и „Моето семейство”; от 5 до 10 клас – с РРТ презентации на теми: „Защита на околната среда”, „Съвременни легенди” и „Наши герои”.

Всеки ученик има право да участва само с една работа, която трябва да се изпрати на адрес oamenifaptelocuri@yahoo.com от 20 до 27 януари 2013 година. В края на месец февруари 2013 г. ще бъдат раздадени награди и дипломи за участие.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към класните ръководители на 1-4 клас, към учителите по информатика или към координатора на конкурса.

Пожелаваме на всички ученици успешно представяне!

Back to top button