Нов живот за старите ленти

Колко често си казваме ”Да върнем лентата назад” и се опитваме да си спомним важни моменти от живота си, да видим лица и чуем гласове, които сме позабравили, че дори и себе си да видим. И ако училище „Иван Вазов” е част от пътя ви, то може много лесно – в училищния сайт на познатия адрес: sou-ivanvazov.eu – наистина да върнете лентите, колкото си искате назад, чак до 1993 година.

За да се раздвижат картини от изпращането на вашия випуск, от абитуриентския ви бал, от важни събития и празници в училище, в които сте участвали и които помните. На старите ленти са запечатани нашите първи учебни дни от 1995 година до днес, тържествени моменти като връчване на документа за зрелост и свидетелства за завършване на важния първи клас. Ако пък искате да се позабавлявате, вижте кадрите от традиционните футболни срещи между абитуриенти и учители от 1998 до 2011 година и други спортни събития!

Богатият видеоархив, който отскоро е на разположение на всички в училищния сайт, е уникална възможност и за настоящите ученици, които пишем своята история, а тя никога не започва от нас. Възможност и за бъдещите ученици и родители, които правят най-важните си избори сега, избирайки училище – нашето показва и разказва своята история. Възможност за всеки, който е съхранил своето здраво любопитство и иска да знае… Но това е една друга история…

Запомнете – sou-ivanvazov.eu! След това “Видео” и върнете времето – с тъга или усмивка, с носталгия или поуки за утре…

В@з Буки Веди

Back to top button