Нашите победители в математическото състезание по случай 1 ноември

На 27.10. 2012 год. в СОУ „Стоян Заимов” – гр. Плевен се проведе математическо състезание по случай Деня на народните будители. В него участваха 552 ученици от 2 до 7 клас от всички училища на Плевенски регион.

Нашите ученици взеха масово участие и спечелиха много отличия. Ето кои са те:

 

Втори клас:
Пламенна Пламенова Брагарушева – първо място
Светослав Пламенов Иванов – трето място
Ния Бориславова Копчева – трето място

Трети клас:
Павел Тонев Енев – второ място
Мариса Радославова Радева – второ място
Ниагара Калоянова Георгиева – трето място

Четвърти клас:
Захари Емилов Маринов – първо място
Далия Владимирова Атанасова – второ място
Дамян Тихомиров Минков – трето място
Преслав Мирославов Михайлов – трето място

Пети клас:
Павла Милославова Манова – първо място
Илия Яворов Петров – второ място
Анна – Мария Теодорова Рашковска – трето място

Шести клас:
Кристина Драгомирова Горанова – второ място
Стефан Иванов Иванов – трето място

Честито на победителите! Нека и в бъдещите математически турнири да са сред първите и да представят достойно училището!

Back to top button