Нашите джуниъри първи в страната в категорията „Бизнес стратегия“

Програмите на „Джуниър Ачийвмънт” – България за начален етап провокират учениците да мислят критично, да творят, да решават проблеми и да са инициативни –  умения, необходими за изграждането на успешни предприемачи, бизнес лидери и активни и отговорни граждани. Учениците от IVд клас вече традиционно продължават своето обучение по програмите.

През миналата 2011/2012 учебна година научиха много, като се занимаваха по глобална тема „Нашият град“. Запознаха се с различни видове бизнес и многообразието от работни места в един обикновен град, изследваха възможностите за кариера и взаимовръзката на различните отрасли в града. Уж на игра изградиха своята бизнес рецепта за създаване на ресторант, но наистина подредиха своите първи маси с красиви и вкусни хапки. Осъществиха се още много срещи с представители на бизнеса и различни професии. Чрез практически насочени дейности учениците превръщат своите идеи в реалност, влагат творчество и новаторство в работата си, поемат рискове и постигат целите си. По традиция всяка година всички деца, работили по програмите, се състезават през месец май в инициативата“ Малките в действие”. Това е образователно състезание за ученици от първи до четвърти клас, чиято основна цел е да провокира идеи сред децата за начина, по който може да се изпълнява една или друга предприемаческа професия. Инициативата има за идея да провокира най-младите предприемачи, работещи по програмите на „Джуниър Ачийвмънт” –  България. Инициативата е финален кръг от специализираната учебна програма на „Джуниър Ачийвмънт” за стимулиране на бизнес мислене у най-малките ученици и по традиция се реализира под патронажа на Столична община.

Целта на „Малките в действие” е да провери по какъв начин усвоените икономически знания през годината могат да се приложат на практика. Различните задачи, които разделените на екипи ученици получават, са съобразени с учебния план, по който учат, както и с интересите и възможностите им.

През тази учебна година състезанието беше обявено във виртуалното пространство под  мотото „Идеите на малките в действие“. Натрупали достатъчно опит, учениците от IVд клас се включиха, като разработиха своята идея за детско производство на картички, мартеници и великденски сувенири. Те реализираха успешно тази идея, когато бяха във втори клас. Новото през тази година беше, че на всеки детски екип беше назначен мениджър от „Дженерал Електрик” – генерален спонсор на състезанието. Той разгледа предложението на нашите джуниъри и в писмо сподели с тях своите забележки  по техния проект. Така се научиха как се прави истински бизнес проект.  В края на май бяха обявени и победителите от всички участващи отбори в страната. Радостни сме, че в категорията „Бизнес стратегия“ учениците от IVд клас са първи, но много по-късно пристигнаха купата и грамотата. Още през първия учебен ден споделихме своята радост от постигнатото.

Учениците с удоволствие влизат в часовете по предприемачество, а постигнатите резултати сами говорят, че това е верният път. И през тази учебна година ще продължи работата, но през призмата на една обществена дейност, бизнес, който оперира в рамките на общността.

Презентацията, с която представихме нашата бизнес стратегия, може да видите на: http://mborisova.sou-ivanvazov.eu/проекти/item/14-бизнес-предизвикателство-идеите-на-малките-в-действие.

Back to top button