Направи добро и помогни на някого да се усмихне

Учениците от 11л клас по своя инициатива решиха да го направят на 5 октомври, в Международния ден на усмивката. Окичиха се със символа на кампанията – популярните жълти усмихнати личица, и така усмихваха всички, които ги срещаха. Усмихнаха и своите преподаватели и заради това те станаха по-добри и позабравиха да ги изпитат. Или пък го направиха с усмивка – нали е ден на доброто настроение и добрите дела!

Back to top button