Награди за успешни състезатели сред най-малките

Ръководството на СОУ „Иван Вазов” уважава успеха на учениците в дадена област. Счита, че това е победа, която заслужава по-особено внимание. Наградите са доказано успешно средство за поощрение на добрите и амбициозни деца. Директорът на училището поздравява своите победители. Това е признание за техния труд, задоволство от добрите резултати и мотивация за четвъртокласниците, изявили се на общинския кръг на националната олимпиада „Знам и мога”.

 Господин Митев засвидетелства внимание и уважение към техните постижения. Насърчава ги да търсят изяви, като продължат да славят с успехите си нашето училище. Казва им, че те са способни. Изявяват се и премерват знанията и уменията си с други деца.
В случая става дума за едно постижение от местно значение – общински кръг на националната олимпиада за 4 клас „Знам и мога”. Директорът на училището и учителите го приемат като първа стъпка по големия път. „Талант, работа, изяви, постижения и спазване на правила = успех”. Наградените получават грамота и енциклопедия на историческа тематика от училището и са много щастливи. Ще знаят повече за славното минало на България.
Победата на знаещите и можещите е забелязана от председателя на СМБ в Плевен Снежана Чочева и представителите на издателства „Анубис” и „Булвест” – Плевен. От тяхно име има поздравителен адрес до номинираните четвъртокласници и предметни награди – тефтер и химикалка.
Приятно е и на знайковците да получат наградите и грамотите от директора на училището. Награждаването на най-добрите, хубавите думи за тях са стимул за още по-голяма активност и инициативност.
Поставяйки децата в центъра на всяка своя мисъл, дело и слово, ръководството на СОУ „Иван Вазов” е ориентирано положително към успяващите и можещите. Класираните четвъртокласници са горди от своите постижения и доволни, че този някой, който е уважил труда и знанията им, е ръководителят на училището. Хубавите думи към тях от директора са приятна емоция и преживяване за всеки ученик.
След получаване на наградите ученик споделя пред учителя си, че те са реалност, че ще участва във всяко състезание, защото за него то е предизвикателство, надежда да се покаже знаещ и можещ и да очаква нови победи, даже и без награда. Важното е, че ще бъде успешен състезател от СОУ „Иван Вазов”.

nagradi1 nagradi1
Back to top button