Млади Джуниъри вече знаят за необходимостта от данъци

На 25 февруари 4б клас проведе поредния си урок по програмата „Джуниър Ачийвмънт”.

Учениците изучаваха отговорностите и възможностите на нашата общност. Темата бе „Ролята на държавата”.
По препоръка на програмата учениците се запознаха с понятията данъци, държавна власт, полза, стоки и услуги.
Гост – доброволец бe Лидия Жунтовска, майка на ученик от класа и служител в Националната агенция по приходите, която намери верния подход и точните думи, за да достигне до съзнанието на децата. Учениците разбраха, че в една общност има и хора, които не произвеждат стоки, а предлагат услуги – кмет, учители, пожарникари, полицаи, военни, библиотекари. Те също получават заплати. А парите за тяхното възнаграждение се плащат от данъците, които всеки от общността трябва да плаща. За тази цел участваха в игра, в която част от децата бяха работници и произвеждаха, а други влязоха в ролята на професии от сферата на услугите. Сполучливо бяха комбинирани традиционна теория и практически упражнения, както и дискусии, решаване на казуси. Г-жа Жунтовска донесе данъчни декларации, за да се запознаят учениците с тях, призова ги да изискват касови бележки за всяка закупена стока и обясни как това помага за събирането на данъци. В края на часа всички знаеха, че в държавата трябва да се плащат данъци. Децата попълниха личните си Джуниър дневници с информация за новите понятия – държавна власт, услуги, данъци – на достъпен за тях език. По традиция часът завърши с вкусни минути – Доброволецът почерпи децата.
Малките джуниъри бяха много активни в този учебен час. Те имат вече свои идеи за следващия урок по програмата “Нашата общност”, който ще бъде на тема “Ролята на държавната власт”.

Back to top button