Млади Джуниъри вече знаят за необходимостта от данъци

Млади Джуниъри вече знаят за необходимостта от данъци

На 25 февруари 4б клас проведе поредния си урок по програмата „Джуниър Ачийвмънт”.

Учениците изучаваха отговорностите и възможностите на нашата общност. Темата бе „Ролята на държавата”.
По препоръка на програмата учениците се запознаха с понятията данъци, държавна власт, полза, стоки и услуги.
Гост – доброволец бe Лидия Жунтовска, майка на ученик от класа и служител в Националната агенция по приходите, която намери верния подход и точните думи, за да достигне до съзнанието на децата. Учениците разбраха, че в една общност има и хора, които не произвеждат стоки, а предлагат услуги – кмет, учители, пожарникари, полицаи, военни, библиотекари. Те също получават заплати. А парите за тяхното възнаграждение се плащат от данъците, които всеки от общността трябва да плаща. За тази цел участваха в игра, в която част от децата бяха работници и произвеждаха, а други влязоха в ролята на професии от сферата на услугите. Сполучливо бяха комбинирани традиционна теория и практически упражнения, както и дискусии, решаване на казуси. Г-жа Жунтовска донесе данъчни декларации, за да се запознаят учениците с тях, призова ги да изискват касови бележки за всяка закупена стока и обясни как това помага за събирането на данъци. В края на часа всички знаеха, че в държавата трябва да се плащат данъци. Децата попълниха личните си Джуниър дневници с информация за новите понятия – държавна власт, услуги, данъци – на достъпен за тях език. По традиция часът завърши с вкусни минути – Доброволецът почерпи децата.
Малките джуниъри бяха много активни в този учебен час. Те имат вече свои идеи за следващия урок по програмата “Нашата общност”, който ще бъде на тема “Ролята на държавната власт”.

Още новини