Млади джуниъри учат: Кой ти плаща заплата, ако не произвеждаш

Младите икономисти от 4Б клас в СОУ “Иван Вазов” с класен ръководител Евелина Ницова проведоха поредния си урок по програмата „Джуниър Ачийвмънт”,

на тема „Ролята на държавата”. Учениците се запознаха с понятията данъци, държавна власт, полза, стоки и услуги. Гост-доброволец на малките джуниъри бeше Лидия Жунтовска, служител в офиса на НАП в Плевен.
Учениците разбраха, че в нашата общност има и хора, които не произвеждат стоки, а предлагат услуги – кмет, учители, пожарникари, полицаи, военни, библиотекари. Те също получават заплати. А парите за тяхното възнаграждение идват от данъците, които всеки от общността трябва да плаща.
За да разберат наистина сложните икономически понятия четвъртокласниците организираха ролеви игри – някои бяха работници и произвеждаха, а други приеха роли в професии от сферата на услугите.
Упражненията, предложени от доброволеца, включваха още дискусии, решаване на казуси и сполучливо съчетаваха традиционната теория с практическото обучение. Лидия Жунтовска се беше подготвила за урока – беше донесла данъчни декларации, за да се запознаят учениците с тях. А по време на срещата обясни на децата, че трябва да изискват касови бележки за всяка закупена стока като им обясни как това помага за събирането на данъци.
В края на часа учениците попълниха личните си Джуниър дневници с информация за новите понятия и показаха какво са научили.
По традиция часът завърши с вкусни минути, тъй като доброволката беше донесла почерпка за децата.
Малките джуниъри вече имат идеи за следващия си урок – “Ролята на държавната власт”. В този урок ще се разиграва избор за кмет, а кандидатите ще представят своите платформи и класът ще ги избира на базата на най-добре представеното предложение. Ще се коментират понятията бюлетина, гласуване, избор, сподели за “Посредник” Евелина Ницова.

Източник: Посредник

Back to top button