Международно признание за нашите джуниъри

През  учебната 2010/2011 година учениците от IIд и IVб клас работиха по програмите на Джуниър Ачийвмънт, напътствани от класните си ръководители Милена Вълова и Евелина Ницова.  Във връзка с работата на второкласниците беше направен филм за посрещането на Коледа в училище на деца в неравностойно положение. Работата им е толкова впечатляваща, че този филм е качен на сайта на Джуниър Ачийвмънт и се гледа в цял свят.

През миналата учебна година беше започнато пилотно проучване за въвеждането на обучение по предприемачество в начален  етап на училищното образование. Глобалните теми, по които се работеше, бяха „Нашето семейство” и „Нашата общност”. Учениците се запознаха с основни понятия, подходящи за възрастовата група, като индивид, работник, потребител и др.
Програмите изясняваха тези понятия в непосредствена конкретна среда, като подготвяха децата за усвояване на по-сложни понятия. Чрез разнообразни практически дейности, водени от учител или доброволец  консултант в лицето на родител, представител на местната власт или  бизнес, учениците разбираха по-добре връзката между своята работа в училище и предстоящата им професионална реализация.
Заедно с работата по програмата учениците от IIд  клас организираха и проведоха иновативна практика за изграждане основите на предприемачески умения. Инициативата бе проведена в три етапа и имаше благотворителна цел. Нашите джуниъри са номинирани като доброволци, работили по европейски проекти, инициирани от Община Плевен. Безспорно е обаче, че най-голямото признание за тяхната дейност е филмът, който се гледа в цял свят от сайта на Джуниър Ачийвмънт. Заслужена награда за постигнатите резултати, за вложените усилия, творчество,  ум и сърце!
Благодарим на бъдещите предприемачи и мениджъри и им пожелаваме нови успехи!

Филм за 2д клас

Back to top button