Математическа крачка напред с учениците от VII В клас

По време на втория учебен срок бяха сформирани две групи за допълнителна работа по математика с ученици от VII В клас при СУ“Иван Вазов“ град Плевен. Всички ученици бяха търпеливи и старателни. Често имаха затруднения, но не се отказваха. Отделяха от своето време и то за учебен предмет, който много ученици искат да пропуснат. Подкрепени от своите родители, техния класен ръководител г-жа Илка Славова и учителката по математика г-жа Христинка Пеева, те често правеха по-малки крачки от очакваното, нерядко се разочароваха от резултатите си, но участваха активно в занятията и опитваха пак и пак. Усърдието им беше възнаградено и те преодоляха НВО по математика и дори постигнаха повече – увереност, че могат.

Допълнителните часове по математика се осъществиха по проект „Твоят час“. Финансирането включва безплатното обучение на учениците и осигуряване на всички необходими материали за приятното провеждане на тези часове. Учениците получиха папки с работни материали, химикалки, моливи, чертожни инструменти и достъп до електронни ресурси.

Седмокласниците отделяха време за математика преди редовните часове, след тях, а понякога и в съботните дни. Те заслужиха своята ваканция!

Очакваме Ви отново през следващата учебна година, за да работите все по-добре и с по-ясни цели! Весело лято!

 

Христинка Пеева
Ръководител на групите

 

 

Математическа крачка напред с учениците от VII В клас

Back to top button