Малките математици създават великденско настроение

Малките математици създават великденско настроение на всяко състезание

 

„Математиката има своя красота, както живописта и поезията.”
Жуковска

В нашия град, малко преди пристигането на пролетта, на 19 март, се проведе Европейското математическо състезание „Кенгуру“. Регионалният кръг премина в ОУ „Д-р Петър Берон”. Задачите бяха с „избираем отговор“, като към всяка имаше по 5 отговора, от които състезателят трябваше да познае единствения правилен и да го пренесе на работен талон. Състезанието беше отворено за всеки ученик. Резултатите най-сетне се научиха на пролетния празник Лазаровден – 16 април. Първият кръг се проведе в рамките на международно състезание, в което участваха ученици от 40 държави. Участниците от различните страни решаваха едни и същи задачи:
– за първата възрастова група – 2 клас – 18 задачи;
– за втора възрастова група – 3 и 4 клас – 24 задачи.
В битката за завоюване на по-предни позиции се включиха много талантливи математици от нашето училище. Някои от тези имена се повтарят многократно – Захари Емилов Маринов от 2д клас – първо място, класен ръководител Милена Вълова и Калоян Пламенов Тачев от 2в клас – трето място, с класен ръководител Силвия Василева; третокласниците Димитър Здравков Митев и Цветан Костов Маринов са с трето място, с класни ръководители Виолина Борисова и Станка Ненчева; Габриел Сашев Бетов и Йоанна Сиркова е с класна ръководителка Мая Декова.
В тази математическа борба има сериозни победители, които се класираха за втори кръг – национален – Виктория Стоянова Спасова, ученичка от 3б клас и Илко Светлозаров Симеонов, ученик от 4б клас. Пожелават им успешна математическа атака техните класни ръководителки Станка Ненчева, Евелина Ницова и ръководителките на школите по математика Красимира Върбинска и Петранка Кубратова!
Основен организатор на състезанието е Международната асоциация „Кенгуру без граници“, регистрирана във Франция. Нека стигнем до там!

Скоро ще настъпи Великден! Радост ще изпълни сърцата на хората! Всеки се подготвя за великия празник. И нашето училище се подготви – отвори широко врати за най-смелите математици. Те влязоха в украсените стаи за празника, в които вече имаме мултимедиен проектор, дар за ученици и учители. С тях обучението става още по-лесно и не изостава от европейското – така смятат ръководството на училището и учителите. Не- случайно резултатите са в полза на учениците от СОУ „Иван Вазов”. На входа на училището гостите видяха приятна изненада. Направен е великденски базар на сувенири, изработени от малките джуниъри, ученици от 2д клас. Те събират с труда си средства за своите малки приятели от Защитеното жилище. Много деца, родители и учители си купиха от великденските сувенири. В този ден, 16 април, в цялата страна се проведе Национално великденско математическо състезание. Темите се изготвят от експерти и изтъкнати учители и на специална работна среща се обсъждат и редактират в окончателен вид. Така те достигат до децата.
Всяка тема съдържаше 15 задачи с избираем отговор. Задачите бяха разделени в три групи по трудност. Всички явили се ученици се пребориха много добре с тях . Най-многобройна беше групата на първолаците – близо 160. Предизвикателство е да се явиш на такова състезание, а още повече да победиш. На едно от най-престижните състезания малките ученици от начален курс доказаха това. Природата и предстоящият празник бяха с тях – говориха с езика на математиката. Буквите на този език бяха числата, кръговете, триъгълниците и други математически фигури.
Нека похвалим първолака Павел Тонев Енев, ученик от 1б клас с класен ръководител Цветомира Стойчева. Той е на трето място. Съучениците му също го поздравяват.
Сред второкласниците от 88 участници има четирима ученици, които са начело – Захари Емилов Маринов, който не изпуска първото място. Класната му ръководителка Милена Вълова се гордее с него. Той е ученик от 2д клас. Проправил е пътечка за малките дами от 2б клас – Мария Людмилова Попова (второ място ) и Далия Владимирова Атанасова (трето място). Тяхна учителка е Светлана Стоянова и тя се гордее с успехите им. В аванс Великден е и за Никол Бориславова Михова, която се почерпи с шоколадовите лакомства, дарени й за третото място. Нейна класна ръководителка е Силвия Василева, която често я приветства за успехи в различни области, където е винаги сред първенците.
По-лесно стана умението на третокласниците да оперират с математическите действия, да преведат и логическия текст на задачите в реалността на математическия език. Благодарение на това, че освен СИП по математика, те посещават и школа при г-жа Върбинска, са в челните редици. Тя се интересува от своите възпитаници преди и след състезанието. За тях то е празник с по-сериозно забавление. Нека поздравим първенците! Те са най-многобройната група. Първото място е за Анна- Мария Рашковска, ученичка от 3в клас. Тя е решила без грешка всичките15 задачи! Второто място е за Таньо Любомиров Стоянов, ученик от 3г клас. Трите трети места са пак познати имена – Виктория Стоянова Спасова, ученичка от 3б клас, Мария Стефанова Младенова, ученичка от 3в клас и Димитър Здравков Митев, ученик от 3г клас. Техните класни ръководителки – Емилия Недкова, Виолина Борисова и Станка Ненчева, се гордеят с успехите им, които не са случайни. В тях е вложен много труд от страна на учители и ученици.
Стефан Иванов Иванов е ученик от 4в клас и е класиран на трето място. Тази година това е успех за него, тъй като желае да бъде в математическата паралелка на нашето училище. Надяваме, че ще бъде приет в нея! На неговия успешен поход пред Великден се удивяват съучениците му и класната ръководителка на 4в клас Мая Декова.
Драги ученици, ако вие искате да участвате в големия живот, учете математика, докато това е възможно! После тя ще ви окаже помощ в цялата ваша работа.

Илко 4б

Мария 3в

Анна-Мария 3в

Цветан 3б

Павел 1б

Таньо 3г

Виктория 3б

Габриел 4в

Йоанна 4в

Стефан 4в
Back to top button