Малки шампиони на Коледното математическо състезание

Коледното математическо състезание се проведе в гр. Плевен, в СОУ „Иван Вазов”, на 10.12.2011 год. Главен организатор на състезанието е секция „Изток“ към СМБ, със съдействието на Регионален инспекторат на МОМН. То е предназначено за ученици от 1 до 12 клас. Темите за учениците от начален курс включват по 10 задачи, първите девет са с избираем отговор, а десетата задача се решава и се описва подробно.

Голяма част от учениците в начален курс имат предпочитания към математиката като учебен предмет. Коледното състезание заема особено място в календара от математически състезания  в СОУ „ Иван Вазов”. То е ценно най-вече поради факта, че за първи път запалва искра при първокласниците. Те най-много се вълнуват от представянето си и резултатите. Всички ученици, класирали се на първите места, се отличават с награди и грамоти. Ето ги вазовските победители сред най-малките математици:
Първи клас
Второ място –  Мартин Огнянов Иванов  – 1а клас, кл. ръководител Даниела Китева; Стелиана Цветомирова Димитрова – 1е клас, кл.ръководител Надя Тодорова;
Трето място – Елена Асенова Иванова – 1а клас, кл. ръководител Даниела Китева; Ивайло Калоянов Вълков – 1г клас, кл. ръководител Сашка Данговска;  Рая Руменова Стоянова – 1в клас, кл. ръководител Мая Декова;

Втори  клас
Второ място – Павел Тонев Енев – 2б клас, кл. ръководител Цветомира Стойчева;
Трето място – Мариса Радославова Радева – 2а клас, кл. ръководител Валя Личева;

Трети клас
Първо  място – Захари Емилов Маринов – 3д клас, кл. ръководител Милена Вълова; Далия Владимирова Атанасова – 3б клас, кл. ръководител Светлана Стоянова;
Второ място – Калин Евгениев Бояджиев – 3г клас, кл. ръководител Вили Атанасова; Трето място – Преслав Мирославов Михайлов – 3а клас, кл. ръководител Стела Кръстева; Мария Людмилова Попова – 3б клас, кл. ръководител Светлана Стоянова; Александра Христова Иванова – 3в клас, кл. ръководител Силвия Василева;

Четвърти  клас
Първо място – Павла Милославова Манова и Христина Василева Дикова – 4г клас, кл. ръководител Виолина Борисова;
Второ място – Виктория Стоянова Спасова – 4б клас, кл. ръководител Станка Ненчева;
Трето място – Ирен Калин Костова – 4г клас, кл. ръководител Виолина Борисова.
Класните ръководители на тези ученици споделят, че спечелилите имат качества, които трябва да се развиват във всеки следващ клас. Учителите работят упорито в часовете по СИП математика. Третокласници и четвъртокласници посещават школа по математика. Ръководител е Красимира Върбинска. Нейната школа събира талантливи представители от паралелките. Те заемат не за първи път призови места на математическо състезание. Красимира Върбинска, със своите безспорни качества, се опитва да докаже на учениците си, че математиката е царицата на всички науки. Интересни са часовете в школата  по математика както за третокласниците, така и за четвъртокласниците. Задачите, които решават там, предизвикват  сериозен размисъл. Учениците в школата проявяват траен интерес към математиката и с желание участват както в часовете, така и в състезанията.
Наградените ученици споделят, че за тях математиката е предизвикателство и всяко следващо състезание им дава самочувствие и желание за нови победи. Участниците сред най-малките „надхитряват” някои от задачите и се представят достойно.
Най-доволни са тези от тях, които  стигат върха. 17 от нашите малчугани са сред първенците. Поздравяваме ги! Нека успехите да бъдат техен неизменен спътник  и на бъдещите състезания!

kms2klkms3klkms4kl

Back to top button