Мадлен Алгафари отново гостува в СОУ “Вазов”

В СОУ “Иван Вазов” продължава инициативата “Училище за училището”, която има за цел да помогне на всички участници в учебния процес. В четвъртък за среща с учителите в града отново беше Мадлен Алгафари – известен български психолог и психотерапевт. Тя проведе три срещи – с учители от начален, среден и горен курс. Акцент на срещата с началните учители беше проблемът за лъжата – защо децата лъжат, кои са причините. Освен това въпросите как влияят взаимоотношенията в семейството на детето; как да се възпитават момичетата и момчетата; как да се отнасяме с осиновените деца.

Учителите от среден курс се интересуваха от това дали проблемите на младите хора биват отнасяни към институциите; как конкретно да се процедира с ученици, които пречат на учебния процес; съпоставка на учебния процес в България с този в света и къде е нашето място.
Преподавателите в горен курс се вълнуваха от въпросите как да мотивират учениците да учат и да са по-активни, каква е гледната точка на учениците за отношенията учител – ученик и какво са учителите в техните очи. Интересен беше въпросът как да релаксират учителите и да се освобождават от напрежението. Г-жа Алгафари препоръча конкретна литература по обсъжданите въпроси. Следващата среща с Мадлен Алгафари ще бъде в средата на юни и на нея ще се решават конкретни казуси.

Източник: Посредник 

Back to top button