Любовта към детето – отправно начало в педагогическото общуване

„Всяка секунда, в която живеем, е единствена и неповторима, миг, който никога няма да се върне. А на какво учим децата си… че Париж е столица на Франция, че 2+2 е равно на 4… Кога ще започнем да ги учим на това – какво представляват те самите. Трябва да кажем на всеки от тях: „Знаеш ли какво си ти? Ти си истинско чудо. Ти си неповторим…”

Пабло Казалас

 

 

 

За осма поредна година се провеждат Националните педагогически четения и събират учители от цялата страна, за да споделят своя опит, да обменят мисли и добри практики с хуманистична ориентация в образователното пространство. Те се организират от центъра “Хуманна педагогика” – България с ръководител проф. д-р Емилия Василева и нейния екип. Докладите от четенията, както всяка година, ще се публикуват в списание „Педагогика”, брой 5 и 6.
Домакин на събитието тази година, от 14 до 16 юни, беше хотел „Камена” във Велинград, заедно със старши експерт начално образование в град Пловдив Васка Атанасова и всички училища от града. Всеки участник беше посрещнат от усмихнати деца в родопски национални носии и хляб и сол. В залата извиси глас родопската гайда и на сцената се появиха талантливите деца на Велинград, които превърнаха събитието в истински детски празник. Малките актьори разсмяха присъстващите със забавни сцени от училищното ежедневие и трогнаха всички с милите думи на признателност и обич към учителите.
РИО – Плевен, в лицето на старши експерт начално образование Елисавета Сергеева и 14 начални учители и директори, взеха участие в четенията. Свой доклад представи и Милена Борисова – главен учител в начален етап на СОУ „Иван Вазов“, която е член на центъра от три години и участва с доклади, продиктувани от личното й педагогическо общуване с учениците.
В три работни сесии бяха споделени иновативни педагогически практики и предизвикателства от педагогическата реалност. Въпреки че срещите се провеждат ежегодно, за осми път те изненадват с пъстротата на идеи и многообразието от педагогическото общуване, продиктувани от постулата на хуманната педагогика, че „всяко отделно дете е уникална ценност“.
Националните педагогически четения са прекрасна възможност в период на преход, изпълнен с промени в обществото ни като цяло, да се обърнем към духовната криза, която рефлектира върху образованието, оттам върху духовно-нравственото израстване на нашите деца и да започнем всички заедно да чертаем нова образователна парадигма, в центъра на която е личността на детето.

national-reads2

Back to top button