Културата – липсва ли тя или има нов вид такава?

Българското училище през 20 век – потрошени чинове в класните стаи, изподраскани стени с недотам прилични изрази или липса на хигиена… Това е резултатът от поведението на съвременните ученици. Нормално ли е и трябва ли да приемем или да спрем всичко това? Като цяло ние сме по-освободени от задължения, което според възрастните означава, че още не сме се сблъскали с истинския живот. Имайки предвид това, разбираме, че учениците търсят начин да се изразят. С надписите по чинове и по стени смятат, че показват своята оригиналност и остроумие. Истинското име обаче на всичко това е ниска култура. Не изключвам факта, че понякога и аз се включвам в тази група. 
Трябва ли да се примирим? Не, разбира се. Учениците трябва да разберат, че това не точният начин да се “покажат” в училище. Има по-добри. Ясно е, че в голяма степен те се повлияни от медиите, от интернет, които най-често са източник на информации за насилие и неусетно се превръщат в пример за поведение. Предлагам да погледем към европейските страни и маниери! Ще ни е от полза!

Николай Михайлов 8л

Следите остават

Все повече в училищата се натъкваме на изписани нецензурни думи по чинове, стени, на обиди от учениците едни към други. Насилието също е нерядка проява в училищата. Не са малко примерите, които наблюдаваме в медиите, как млади хора се пребиват, дори убиват. Естествено няма оправдание за тези зловещи прояви. Семейството, лошото възпитание или пък трудности в отношенията с родителите навярно водят до такава агресия.
Сигурно е неприятно, когато служителите по хигиената в училище влязат в класните ни стаи и се натъкнат на всичко това. Какво ли си мислят?! По-лошото обаче е, че все повече млади хора подражават на тези примери. Мислят, че така стават по-интересни и привличат вниманието на околните върху себе си.
Аз мисля, че добрите примери сред нас са повече. Ако се огледаме, ще ги открием – те са по-одухотворените, по-усмихнатите, по-добронамерените! Избирайте!

Вилия Георгиева 8л

Не се смейте, помислете!

Спомнете си колко пъти сте влизали в училищни класни стаи, които приличат на скицници? Стаи, в които може да познаете кой е учил преди вас и къде точно е седял, защото се е постарал да увековечи името си. А около него неизменно ще има имена на футболисти, кечисти, модели или певици. А няма как да не ви направят впечатление и хартиите от закуски, листчета или пък дъвки, залепени под чинове и столове.
Много хора постъпват така, за да убиват комплексите си или пък да подражават на лидери, издигани по този начин още повече. Някои смятат, че тези неща са нормални за младежката възраст. Може и да е така, но при някои хора необмислените постъпки граничат с определения, различни от общоприетата представа за нормално и красиво. А ако смятате, че е смешно да обръщаме такова внимание на облика на класните стаи и поведението ни в училище, защото нищо няма да променим, почакайте! Не се смейте! Засега сме трима, но заедно можем повече.

Светослав Славков 8л

Back to top button