Коледно математическо състезание, 08.12.2012 – задачи и отговори

 

Първи клас
Втори клас
Трети клас
Четвърти клас
Пети клас
Шести клас
Седми клас
Седми клас – бланка за отговори
Седми клас, отговори 1-22 задача
Седми клас – решения 23-24 задача
Осми клас
Девети клас
Десети клас
Единадесети клас
Дванадесети клас
1-12 клас, отговори

Back to top button