Коледно математическо състезание, 08.12.2012 – класиране

 

Втори клас
Трети клас
Четвърти клас
Пети клас
Шести клас
Седми клас
Осми клас
Девети клас
Десети клас
Единадесети клас
Дванадесети клас
Общо класиране
Първи клас

Back to top button