Какво направихме дотук и какво предстои по проекта

Повече дървета? Да, моля!

More trees? Yes, please!

 

Първата стъпка бе създаването на „Коменски стена“, където всяка страна да се презентира  предварително, преди мобилностите. Представата за България, за нашия град и училището ни стана чрез презентация, изработена от гл. учител Милена Борисова, и чрез рекламна брошура на английски и български език. Голяма заслуга за брошурата има Диана Йончева, която е и администратор на уеб сайта на проекта към сайта на училището. Уеб сайта на проекта ще се обновява постоянно с новини относно проектни дейности и пътувания. Ще функционира и електронна поща за нашите малчугани. Така ще се осъществи първият контакт с писане на имейли. Заслуга за подготовката на материалите, които излизат на английски или български език, имат Цецка Василева и Росица Георгиева, преподаватели по английски език в началния етап на обучение.

Дейностите, които предстояха за месец септември и октомври, са към приключване. Децата от трети и четвърти клас се запознаха със символите на  държавите и градовете, откъдето ще имат нови приятели. Издадоха информационни табла с факти и снимков материал за стена „Коменски”, подготвиха презентации. В изработването на лого на проекта се включиха около 150 деца от 2а, 2г, 2е клас, от всички паралелки на трети  и четвърти клас. Ученици и учители имаха подкрепа и съдействие от родителите, за което им благодарим. Третокласниците се запознаха с екологични проблеми на Плевенска област и се срещнаха с лектор, завеждащ сектор „Екология”. Ще се направят и кратки излети с цел избиране на дървесна алея и запознаване с видовете дървета – разходка през есента в Градската градина, Скобелевият парк, парк Кайлъка. Всяка държава предлага за символ дърво. На този етап нашето предложение за символ на България е дъбът.

Първата визита бе в Полша, гр. Люблин, от 22 до 25 октомври. Представиха ни учителите по английски език Цецка Василева и Росица Георгиева. На срещата бе обсъдено логото на проекта, всяка държава представи своята страна, своя град, своето училище пред партньорите и учениците в полското училище с презентация, брошура, песен за България. Хубави поздравителни картички с пожелания към полските деца изработиха децата от подготвителна група.

Информация за дейностите по проекта ще получавате във всеки наш брой. Очаквайте в следващия подробностите от срещата в Полша.

В@з Буки Веди

Back to top button