Как учениците от начален курс работят зя един по-зелен свят?

 

Работата по проект „More trees? Yes, please!” продължава с пълна сила

 

Както вече знаете от предишния брой, нашето училище отново е част от проект на програма „Коменски”. Проектът се казва “More trees? Yes, please!” и в него участват учениците от II до IV клас. Досега е изготвен сайт, който да представя изминалите дейности, избрано е лого, проведе се една визита, бяха изготвени брошура и презентация, представящи училището, града, страната. А сега ще ви запознаем по-детайлно със заниманията по екология на малчуганите и с активностите по проекта.

 

 

Логото

 

163 предложения получихме за лого на проекта от деца в началния курс на обучение. Специална комисия от преподаватели специалисти в областта оцени рисунките и избра 15 най-добри. Авторите им бяха специално наградени в началото на ноември. Браво на най-добрите! Те са Никол Петрова – 3в, Мартин Ангелов – 3г, Надина Маринова – 4б, Виктория Иванова – 2а, Десислава Симеонова – 4г, Захари Маринов – 4д, Илиана Христова – 2е, Николай Козов – 4д, Даниела Данаилова – 3б, Дамян Панталеев – 3д, Микаела Милкова – 4а, Радослав Пенов – 4в, Михаел Генов – 3г, Кристиан Монев – 3б, Десислава Цочева – 4г. Десет от тези петнайсет рисунки заминаха за Полша. Сред тях се открои предложението на Никол Петрова от 3в. Гласуването се проведе по време на една от работните срещи в Полша, посредством малки дръвчета, и идеята на Никол беше оценена с 5 от 8 дръвчета. Рисунката на Никол вече е лого на международния проект.

 

 

Нашите впечатления от Полша

 

Цецка Василева и Росица Георгиева, учители по английски език в начален етап, участваха в първата мобилност до полския гр. Люблин от 22 до 26 октомври. Първия ден, след тържественото посрещане на чуждестранните гости, били представени презентациите и избрано лого на проекта. След това са разгледали големия дворцов комплекс „ Козловка”. На следващия ден са посетили кметството, последвало разглеждане на местните забележителности и на университетската ботаническа градина. През третия ден учителите гости са посетили кралския музей Лазиенки, обграден от вода, и музея на Фредерих Шопен.
Те споделиха впечатленията си от полската храна, култура и нрави:
Цецка Василева: Поляците са много гостоприемни хора! Предлагаха богат избор на храна, като имаше супа и за обяд, и за вечеря и успяхме да опитаме традиционните полски супи. Направи ми впечатление, че училището имаше гардероб, където всички ученици, учители, родители и гости на училището имат възможност да оставят връхните си дрехи. Музеите им бяха много впечатляващи, интересни и добре поддържани. Най-много ми хареса музеят на Шопен. Той е на няколко нива, а стъклените стълби между тях бяха осветени и това правеше вида им много живописен. Вниманието ми беше привлечено също така и от модерната техника в музея, която даваше възможност да прочетем детайли за различните периоди от живота му. Целта беше да се интегрираме и всички да се чувстват като у дома си и го постигнахме още от първата вечер. Тогава имахме вечер на интеграцията и всеки трябваше да представи собствената си страна.

Росица Георгиева: Впечатлиха ме музеите. От тях най-много ми хареса музеят на Фредерих Шопен. Разгледахме страхотни катедрали. Много топло бяхме посрещнати. Грижеха се за нас през цялото време, бяха търпеливи с нас и всичко беше предварително подготвено. При посещението в училището се впечатлих от това, че освен столове и масички имаха и калъфки и сядаха и на земята. Така децата се чувстваха по-свободни.

 

 

Настоящите дейности

 

Сега заедно с децата от II до IV клас работят и първокласниците. Те създават макети и апликации с есенна тематика. За изработката използват природни материали, които събират сами. Това се случва под ръководството на учителя им по изобразително изкуство Олег Маринов. Също така на децата им беше изнесена лекция за опазването на горите и видовете дървета в Плевен. По-напредналите с английския език водят кореспонденция с връстниците си от другите държави.

 

 

Разходки сред природата и избор на „нашето дърво”

 

Децата и учителите се впуснаха в търсене на най-старите дървета в Плевен и се заеха с нелеката задача да определят кой дървесен вид е характерен символ на страната ни. След консултация с експерти и познавачи на дърветата се откриха няколко вековни екземпляра, единят от тях е съвсем близо до училището, а другият е до храм „Св. Николай”. Учениците ги посетиха и събраха природни материали за апликациите си. Малчуганите отидоха също така и в парк Кайлъка. След тези опознавателни разходки, за дърво символ е избран дъбът, а направените есенни снимки са използвани за презентациите и проектите.

 

Весела Маринишева 10л

 

Работата по проекта започна през тази учебна година. Той предвижда 24 мобилности и обединява партньори от Полша, Румъния, Турция, Хърватия, Естония, Португалия, Чехия, Испания, България. По проекта работят ученици от 6 до 11 години и техни учители. Очаквайте във всеки наш брой подробна информация за дейностите на най-малките.

 

 

Екочас на класа

 

С г-жа Николова и г-н Томов от отдел “Екология” на Община Плевен бяха на 26 октомври третокласниците от нашето училище. Г-жа Николова говори за почистването на града, разделното събиране на отпадъци, замърсяването на въздуха, предизвикано от транспорта или от битовото отопление с твърдо гориво. Г-н Томов пък представи и онагледи с презентация темите за широколистните и иглолистните дървета и ползата от тях, за почвопокривните растения, за защитените местности и дървета. Всички слушаха с интерес и задаваха въпроси – кое е най-старото дърво в Плевен и къде се намира, кое е най-високото дърво в града, защо се изсичат дървета на определени места. Третокласниците имаха и възможността да видят презентацията, която представи България, Плевен и „Вазов” в Полша.

 

В@з Буки Веди

Back to top button