Изложба с благотворителна цел

На 19.10.2012г. в Дома за медико-социални грижи в гр. Плевен беше аранжирана изложба на детски рисунки. Те са дело на ученици от 5 до 8 клас от СОУ „Иван Вазов“.
Рисунките са с различна тематика и са рамкирани в слънчеви цветове. Те внесоха промяна и приказно настроение в помещенията на Дома.
Рисунките са създадени в часовете по изобразително изкуство в училище под ръководството на преподавателите Росица Симова и Клаудия Черакчиева, които паспартираха и подредиха картините.
Тази инициатива е с благотворителна цел към децата от Дома.

 

izlojba2izlojba3
Back to top button