Изложба на картички с мотив от българска шевица

През учебната 2011/2012 година учениците от 5 и 6 класове в часовете по домашна техника и икономика изработваха различни предмети, в зависимост от изучаваните раздели. Една от най-интересните теми за тях беше „Българска шевица“.
С текстове, фотоси и рисунки им беше дадена информация за българската национална шевица и нейните характеристики, за материалите и инструментите за бродиране. Показани бяха различни съвременни изделия с елементи на българската шевица. Проследен беше пътят за изработване на проект за бродерия и технологията за направата на поздравителна картичка, украсена с мотив от българска шевица.

Учениците се справиха с огромно желание и изработиха прекрасни картички, като най-красивите бяха подредени в изложба. Естествено най-активни бяха петокласниците, от които най-масово участваха 5 а, б, д, е, ж класове с преподавател Петя Аспарухова.

shevica2

Back to top button