Интерактивни уроци по английски език

На 2 и 3февруари в 10и и 11и клас бяха проведени първите интерактивни уроци по английски език. Учениците бяха запознати с нов начин за изучаване и преподаване на чужд език, който е и много забавен. В края на всеки урок има игра, с която учениците затвърждават новия граматичен и лексикален материал. Въпреки че софтуерът по английски език за интерактивна бяла дъска за горен курс все още е в процес на разработване, издателство Express Publishing бе така любезно да ни предостави примерен вариант за ниво B2 и B2+.
И десетокласниците, и единайсетокласниците бяха единодушни – тези уроци са по-интересни!
В@з Буки Веди

Back to top button