Финал на първата година по европейския проект

В международния проект по програма „Учене през целия живот” се включиха деца от началния етап на основното образование, техните учители, директорът на СОУ „Иван Вазов”, учители по английски език и други. В продължение на една година учители и ученици от България, Полша, Естония, Румъния, Хърватия, Португалия, Турция, Чехия  бяха обединени от идеята на проекта под надслов „Повече дървета? Да, моля!“.

Седем учители получиха възможността да пътуват и споделят впечатления от  международните срещи в Полша, Португалия, Естония. Учениците ще имат възможност да пътуват през втората година на европейския проект.

 

Равносметката от изминалите три международни срещи са: прекрасни впечатления от допира с традициите и културата на страните участници в проекта, възможност за комуникация на чужд език, разширяване на знанията за ЕС и екологията, създаване на контакти между учители и ученици, които се запазват и след приключване на проекта, участие в осъществяването на многобройни междинни продукти на български и английски език – постери, презентации, електронни книги, албуми, видеофилми, брошури… Съвместната работа на партньорството се осъществява чрез:

 

–  уебсайт на проекта, направен от държавата координатор – Полша;
уебстраница на проекта към сайта СОУ „Иван Вазов”, гр. Плевен, където се     публикуват програми, статии за визитите по проекта, за дейностите на педагози  и ученици от началния етап на основното образование (1-4 клас),  фотоматериали, готови продукти, резултати. Администратор на нашия сайт по проекта е Диана Йончева.
училищен вестник и медии;
изложби на проектни предмети и художествени произведения в кът „Коменски”;
фототабла за партньорските държави и за дърветата около нас – най-активни  са учениците от 3а, 3б, 3в, 3г, 4б, 4в, 4г, 4д, 2е, ПИГ 2 клас;

Създадени са проектни предмети:

– макети на дървета от рециклирани материали. Изработени са от екип ученици от четвърти клас;
– украсени дървени предмети с празнични декорации, в които активно участват екипите от паралелките на първи клас,  трети клас, 4д клас;
– написани и художествено оформени книжки с приказки за дървета (на български език и на английски език) от 2а клас;
– презентации на английски език, на кулинарни рецепти за празнични ястия с плодове от различни дървета  и горски  дарове. Най-успешно представили се са ученици от 4г клас и 4д клас;
– видеофилм на музикален час, изпълнен с танци и много емоции.

Учениците участват в рамките на проекта в международни конкурси, състезания, акции:

– за лого на проекта, спечелено от България, от Никол Мариянова – 3в клас;
– в международен конкурс по изобразително изкуство „Дървета, красиви и нежни като феи“ –  най- активни са ученици от ПГ,  1а и 1б класове, 2а клас,  екип от трети клас , екип от четвърти клас;
– в  международен литературен конкурс «Аз съм едно дърво» – най-активни са ученици от 2а клас, 3в клас, 4б клас;
– в състезание по спортно ориентиране с участие на екип от  паралелките на втори клас;  – в изработка и събиране на дървени изделия (играчки от миналото) –  най-активни са ПГ, 2 а клас, 3в клас, 1а, 1в, 1г клас;
– за събиране и  предаване в специализиран пункт  на хартиени отпадъци – включват се активно  ученици от 1а клас, 1е клас,  2а клас,  2е  клас, 4б клас, 4г клас, екип трети клас;

Проведени са учебни часове в клас и извън клас:

– „Всеки ден екология”, проведен час с ученици от всички трети класове, които се срещнаха с еколози на община Плевен;
– възпитаване на екокултура в мобилната класна стая – 3D автобус на „Екопак” с участието на всички ученици от начален етап;
– часове, посветени на парк „Кайлъка” и на национални паркове в България,  представени с ученици  от 4в клас и 2е клас;
– за математически проблеми при текстови задачи в първи клас, свързани с темата на проекта, издирвателска и откривателска работа – 1а клас;
– създаване на текстови материали на български и английски език,  търсене на дървесни мотиви в приказки и легенди. С удоволствие се включват учениците от 4д клас, 4г клас, 2а, 2в, 2г, 2д класове.

За природни наблюдения в паркове се включват най-активно ученици и родители от 4д клас и 2е клас.

Екипът на проекта участва и в педагогически конкурс на тема „За успешно училищно партньорство на еТwinning и „Коменски”. Статията е одобрена и е публикувана в  издание на ЦРЧР, eTwinning България, 2012 год.

Поздравени за активно участие през първата година от координатора на  международния проект, Цецка Василева,  са ученици от 2-4 клас – 84  на брой. Ще получат още грамоти и символични награди активно участващи ученици от първи клас и от ПГ.

Организационният екип на европейския  проект благодари на мотивираните за участие  в проектните дейности  ученици и учители, на родителите, които подкрепяха по-активно децата си и училището като важна институция в живота им, на хората, свързани със сайта и вестника, които разпространяват новините за успешната работа във връзка с  международния проект по програма „Учене през целия живот”.

comenius 2

Back to top button