Екскурзия на IIа, IIб и IIв клас 23.10.2015г.

Къкрина –  Природонаучен музей в Черни Осъм –  Троянски манастир –  Покрит мост в град Ловеч

23.10.2015 г.

Екскурзия на IIа, IIб и IIв клас 23.10.2015г.

Back to top button