Еднаквите дрехи – равенство или ограничаване на личната свобода

Какво се цели с униформата? Изравняване, уеднаквяване или пък подчинение? Този, който не се чувства забележителен “отвътре”, се старае да бъде забележим “отвън”. Всички деца в училище са равни. Няма значение какви доходи получават родителите им. Стартът в живота трябва да е равен за всички. Чисто естетически дори, би било по-добре, ако сме с униформи. Не може една ученичка да ходи на училище с пола тип „колан” и високи токове. Ще имаме ли униформи? Кога ще станат задължителни? А те как ще изглеждат? Ами ние как ще изглеждаме в тях? Много въпроси, на които аз имам своите отговори. Униформи трябва да има, може би от другата година ще бъдат задължителни. Знаете за конкурса за най-добра рисунка на униформа – ето, вече имаме и отговор на третия въпрос, а за последния… нали знаете, всеки си има своя отговор. Без да броим изключенията, разбира се, които нямат мнение! Не бъдете от тях!

Кремена Мишел 11б

Back to top button