Двадесет и четвърти есенен математически турнир „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ – 31.10.2015 г.

Уважаеми учители и ученици, каним Ви на 31.10.2015 г. /събота/ от 1000 часа на Двадесет и четвъртия есенен математически турнир „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

Състезанието ще се проведе в СОУ „Иван Вазов“- гр. Плевен с продължителност 1ч.30мин. /за 2. клас 1ч./
Състезателните теми са за 2 кл., 3-4 кл., 5-6 кл., 7-8 кл., 9-10 кл, 11-12 кл.

Такса за провоучастие – 8 /осем/ лева

 

Таксите за участие се внасят от 20 до 22.10.2015 г. в СОУ „Иван Вазов” – Плевен, ул. „Иван Вазов № 46, стая 310 /касиер/ от 800 до 1600 часа

Списъци с трите имена, класа и училището на участниците се прилагат разпечатани и на e-mail: cvetoslava_ankova@abv.bg
Класирането на участниците ще бъде публикувано на сайта на турнира: http://www.math.bas.bg/ch/

Телефони за справки: Директор СОУ “Иван Вазов“ тел.: 064/82-39-79; e-mail: dim_mitev@mail.bg
Председател СМБ секция „Плевен-Център“: e-mail: cvetoslava_ankova@abv.bg

Покана – Двадесет и четвърти есенен математически турнир „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“
Резултати

Back to top button