Доставка на учебници и учебни помагала за децата от подготвителна група и учениците от 1-4 клас

Доставка на учебници и учебни помагала за децата от подготвителна група и учениците от 1-4 клас

2015.03.23 Заявка Анубис ООД
2015.03.23 Заявка Анубис-Булвест ООД
2015.03.23 Заявка-Просвета-София АД
2015.03.24 Заявка Даниела Убенова-Биланска
2015.03.25 Заявка Пиърсън Едюкейшън-Лонгман
2015.03.27 Заявка-Бит и техника ООД
2015.04.16 ПОКАНИ-ИЗДАТЕЛСТВА
2015.04.17 Решение по чл.90,ал.1,т.3
ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Приложение 1-административни сведения за кандидата
Приложение 2-технически спецификации
Приложение 3-декларация по чл.47 ал.1 от ЗОП
Приложение 4-декларация по чл.47 ал.2 от ЗОП
Приложение 5-декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП
2015.04.30 РД-20-283 Доклад комисия ЗОП
2015.05.05 РД-17-1013 Решение
Информация за сключен договор-670732
Информация за сключен договор-670735
Информация за сключен договор-670736
Информация за сключен договор-670743
Договор 776-12.05.2015
Договор 910-12.05.2015
Договор 1635-12.05.2015
Договор ПЛ076-11.05.2015
Договор ПЛ082П-11.05.2015
689068 Информация за изпълнението на договор
689071 Информация за изпълнението на договор
689074 Информация за изпълнението на договор
689076 Информация за изпълнението на договор
689079 Информация за изпълнението на договор

Back to top button